Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 mei 2017 (spinnenweb), ECLI:NL:RBZWB:2017:2873

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 mei 2017 (spinnenweb), ECLI:NL:RBZWB:2017:2873

Verdachte heeft zijn aangeefster (zijn ex-vriendin) gedurende een lange periode meermalen op slinkse wijze gedwongen seksueel getinte foto’s en video’s van haarzelf en van haarzelf met verdachte te maken en deze aan hem op te sturen. Dit onder de dreiging van het openbaar maken van seksueel getinte opnamen waarin aangeefster te zien was. Aangeefster wist al die tijd niet dat het verdachte was die haar benaderde. Verdachte heeft aangeefster onder andere onder die dreiging veelvuldig gedwongen om seks met hem te hebben. Tevens heeft verdachte na de eerste aangifte en nadat gebleken was dat hij degene was die haar al die tijd tot het maken van de opnames had gedwongen zich opnieuw in haar leven begeven. Dit keer door zich op internet voor te doen als een ander. Enige tijd later heeft hij geprobeerd om wederom seksueel getinte opnamen van aangeefster te verkrijgen. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk en heeft hij gegevens van de laptop van aangeefster gewist.

Gevangen in het spinnenweb. Zo heeft aangeefster zich blijkens de titel van haar schriftelijke slachtofferverklaring gevoeld. Zij heeft bijna twee jaren verstrikt gezeten in een web dat door verdachte om haar heen is gesponnen, terwijl zij op dat moment niet wist dat verdachte de spin was. Zij heeft verdachte in vertrouwen genomen, terwijl zij niet wist dat hij degene was die haar al die tijd dwong om seksuele foto’s en video-opnames te maken van zichzelf en van het seksuele contact dat zij met hem moest hebben. Hij heeft misbruik van haar vertrouwen gemaakt door zich ten opzichte van haar als politiemedewerker en officier van justitie in opleiding voor te doen. Door die verzonnen persoon van politiemedewerker werd haar zelfs geadviseerd door te blijven gaan met de uitvoering van de opdrachten.

Volgt veroordeling tot 40 maanden gevangenisstraf waarvan 10 maanden voorwaardelijk.

Categorieën: Computercriminaliteit, Filmpjes op internet, Foto's, Identiteitsfraude, Zedendelicten

Tags: , , , , , , , , , , , ,