Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 december 2015 (Dahabshiil), ECLI:NL:RBZWB:2015:8085

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 december 2015 (Dahabshiil), ECLI:NL:RBZWB:2015:8085

De beschuldigingen in deze speech en het lied zijn ernstig en door gedaagde ongefundeerd gelaten, zodat de publicatie van de speech van gedaagde op persoonlijke titel op YouTube niet is toegelaten.

Gedaagde voert overigens als verweer dat hij net als andere journalisten een waakhondfunctie heeft en stelt dat het gebruik van anonieme bronnen begrijpelijk is gelet op de aard van de verwijten die worden gemaakt. De onderwerpen van zijn publicaties betreffen kwestie van openbaar belang: terrorismebestrijding, veiligheid, opheldering van belangen posities, beëindiging van geweld in Somalië.

Omdat voor de juistheid van de beschuldigingen onvoldoende steun in de feiten kan worden gevonden mag er niet van worden uitgegaan dat bij de publicatie daarvan enig publiek belang wordt gediend. De belangenafweging als bepleit door gedaagde is daarom niet aan de orde.

 

De volgende vordering strekt tot een algeheel verbod om beschuldigingen van Dahabshiil van, kort gezegd, het steunen van terrorisme, het aanzetten tot moord en het (aanzetten tot) het plegen van strafbare feiten te publiceren op websites waarover hij controle heeft. Subsidiair strekt de vordering sub VIII tot eenzelfde algeheel verbod met de toevoeging voor zover er geen nieuw, betrouwbaar en adequaat feitenmateriaal beschikbaar is gekomen die de beschuldigingen rechtmatig maakt

De voorzieningenrechter is van oordeel dat een dergelijk algeheel verbod als thans gevorderd in kort geding een te vergaande beperking van de vrijheid van meningsuiting van gedaagde tot gevolg heeft.

Categorieën: Anonimiteit, Journalist, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , , , ,