Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 augustus 2013 (bewuste keuze), ECLI:NL:RBZWB:2013:6113Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 augustus 2013 (bewuste keuze), ECLI:NL:RBZWB:2013:6113

Vraag: heeft verdachte opzettelijk onjuiste aangiften gedaan of ontbrak bij verdachte het opzet omdat hij onder zodanige geestelijke druk stond, dat hij niet meer adequaat in staat was tot handelen.


Naar het oordeel van de rechtbank onderbouwt de rapportage, welke de raadsman daartoe heeft overgelegd, niet dat bij verdachte sprake is van een zodanige stoornis dat daardoor elke vorm van inzicht in de draagwijdte van zijn handelen heeft ontbroken. Naar vaste jurisprudentie (HR 9 december 2008, LJN: BD2775) moet daarvan sprake zijn, wil zo’n stoornis aan een bewezenverklaring in de weg staan. Het invullen en versturen van de betreffende aangiften omzetbelasting vereisten immers iedere keer weer het maken van een bewuste keuze door verdachte. Zeker als er enige activiteit van een dader wordt gevergd, en dat is het geval bij het doen van een elektronische aangifte, welke immers een zeker niveau van coördinatie van geestelijke en lichamelijke functies met zich brengt, kan het niet anders dan dat verdachte een bewuste keuze heeft gemaakt om te weinig of geen omzet en omzetbelasting aan te geven. Verdachte heeft de aangiften derhalve opzettelijk onjuist gedaan.


Categorieën: Belastingrecht, Berichtenverkeer, E-government, nocategory

Tags: , , , , , ,