Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 juli 2017 (RM Games), ECLI:NL:RBZWB:2017:4479

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 juli 2017 (RM Games), ECLI:NL:RBZWB:2017:4479

De rechtbank is op basis van de ‘end user license agreement’ van oordeel dat belanghebbende terecht stelt dat C Ltd. zijn contractspartner was. Van een overeenkomst tussen meerdere contractspartijen – zoals de inspecteur stelt – is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake, nu niet in geschil is dat belanghebbende enkel ‘real money games’ speelde, waarbij volgens de agreement enkel C Ltd. contractspartij is. C Ltd. is – naar tussen partijen niet in geschil is – op land 2 gevestigd. Zij maakt voor het aanbieden gebruik van het netwerk/platform/servers van D Ltd. welke vennootschap eveneens op land 2 is gevestigd. De rechtbank heeft in diverse andere zaken ter zake van enkele van de onderhavige tijdvakken (zie bijv. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2017:2346), alsmede in zaken van dezelfde belanghebbende over eerdere tijdvakken (zie Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:ZWB:2016:7951) vastgesteld dat C Ltd. beschikt over een door de land 2 Gaming Authority afgegeven class 3 vergunning, die alleen samen met de aan D Ltd. verleende class 4 vergunning is te gebruiken (een zogenoemde ‘class 3 on 4’-vergunning). De rechtbank ziet geen aanleiding om voor de onderhavige tijdvakken uit te gaan van een ander uitgangspunt.

Naar het oordeel van de rechtbank is met dit alles voldoende aannemelijk gemaakt dat C Ltd. daadwerkelijk vanuit land 2 gelegenheid heeft geboden aan belanghebbende tot het deelnemen aan de pokerspelen.

Categorieën: Belastingrecht, Gokken op internet

Tags: , , , , ,