Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 november 2013 (wiegeloofjij), ECLI:NL:RBZWB:2013:8563Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 november 2013 (wiegeloofjij), ECLI:NL:RBZWB:2013:8563

Het is gedaagde toegestaan kritiek te hebben op het werk van eisers en daarover te publiceren. De vrijheid van meningsuiting strekt zich tevens uit tot uitingen die eisers niet welgevallig zijn, te meer nu die uitingen er, naar de voorzieningenrechter aanneemt, mede ertoe strekken aan de kaak te stellen dat overheidsgelden niet zinvol of onregelmatig worden aangewend.


Echter, eisers en de directrice van Baanbrekers worden door gedaagde beledigd en bedreigd.


Eiser is al eerder voor bedreiging strafrechtelijk veroordeeld. De door gedaagde geplaatste berichten op zijn weblog zijn gesteld in zodanig grove bewoordingen en zijn zodanig beledigend van aard, dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat die berichten de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschrijden.


Daar komt bij dat sprake is van het stelselmatig beledigen, beschuldigen en bedreigen door gedaagde van eisers, via de site www.wiegeloofjij.blogspot.nl, via Facebook en via e-mailberichten, dat gedaagde twee jaar geleden is begonnen met die beschuldigingen aan de adressen van eisers, dat het gaat om omvangrijke mededelingen, waarvan eisers stellen dat zij slechts een gedeelte hebben overgelegd, en dat de inhoud bestaat uit beledigende teksten met een kwetsende inhoud die onnodig grievend en denigrerend zijn naar eisers en dat gedaagde in nagenoeg alle teksten aangeeft dat hij steeds zal doorgaan, zo nodig vanuit een nieuw IP-adres.


De slotsom luidt dat het recht van eisers op bescherming van hun eer en goede naam en op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer dient te prevaleren boven het recht van gedaagde op vrijheid van meningsuiting.


De mededelingen over eisers zijn deels toelaatbaar en deels niet toelaatbaar, maar zijn in de opzet van de website zodanig met elkaar verweven, waarbij de ontoelaatbare uitingen talrijk zijn en het daarmee nagestreefde doel zo dubieus, dat de enig werkbare en passende sanctie is om gedaagde te gebieden om de bedoelde publicaties verwijderd te houden.


Categorie├źn: Bedreiging, E-mail, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , , ,