Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 april 2015 (kunstgrasvelden), ECLI:NL:RBZWB:2015:2603

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 april 2015 (kunstgrasvelden), ECLI:NL:RBZWB:2015:2603

De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat CSC haar inschrijving niet tijdig heeft kunnen afronden als gevolg van een storing bij Tenderned nu niet is komen vast te staan is dat CSC de door TenderNed toegezonden TAN-code heeft ingevoerd, althans dat die code door TenderNed correct is verwerkt. Als onbetwist staat vast dat TenderNed een melding geeft indien de code correct is ontvangen en eveneens een melding geeft indien de code onjuist is ingediend, terwijl in het onderhavige geval geen van beide meldingen zijn verschenen. De stelling van CSC dat van een storing sprake was omdat om ongeveer 11:10 uur de melding verscheen: “Er gaat iets fout. Probeer het nogmaals of neem contact op met de servicedesk van TenderNed” is door de gemeente betwist. De door CSC overgelegde print-screen van die foutmelding kan haar stelling niet onderbouwen. Afgezien van de vermelding van het tijdstip 13:56 op die print-screen kan uit die print-screen niet worden afgeleid dat de foutmelding betrekking heeft op de onderhavige aanbestedingsprocedure die kennelijk om 11.00 was beëindigd door het sluiten van de kluis.

Veronderstellenderwijs aannemend dat zich wél een storing heeft voorgedaan geldt dat de gevolgen daarvan voor risico van CSC moeten blijven. Uit de lograpportage van TenderNed blijkt immers dat CSC om 10:56:59 uur, drie minuten voor sluiting van de digitale kluis, is aangevangen met het indienen van de inschrijving. CSC heeft er, ondanks de waarschuwing om niet tot het laatste moment te wachten met indienen, voor gekozen om dat zéér kort voor sluitingstijd van de digitale kluis te gaan doen. Daarmee heeft zij het risico genomen dat het inschrijvingsproces langer zou kunnen duren dan volgens CSC normaal gesproken gebruikelijk is. Dat het indieningsproces in andere gevallen zeer snel – “in seconden” volgens CSC – is verlopen doet daar niet aan af. CSC kan daar niet het vertrouwen aan ontlenen dat het in alle gevallen zo spoedig zal verlopen, zeker niet gezien de expliciete waarschuwing in de gebruiksvoorwaarden; de gemeente mag zich daar ook op beroepen. De gemeente heeft in de aankondiging van de aanbesteding naar die voorwaarden verwezen en CSC heeft met die voorwaarden ingestemd.

Categorieën: Aanbestedingsrecht, Risicoverdeling bij technisch falen

Tags: , , , , , , , ,