Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2020 (uithuisplaatsing), ECLI:NL:RBZWB:2020:318

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2020 (uithuisplaatsing), ECLI:NL:RBZWB:2020:318

Onrechtmatige openbaarmaking door ouders van video en brief over uithuisplaatsing kind. Afweging recht op vrijheid van meningsuiting artikel 10 EVRM tegen recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer artikel 8 EVRM.

Uit de video blijkt niet van een misstand die in het belang van de samenleving aan de orde dient te worden gesteld. Met de in de film en de vervolgens op Facebook door moeder en vader gedane uitlatingen en de titel waaronder de film op YouTube is geplaatst wordt veeleer de suggestie gewekt dat de uithuisplaatsing zonder grond is geschied, hetgeen gelet op de beschikkingen van de kinderrechter onjuist is. De medewerkers van WSG worden onnodig geassocieerd met Hitler/nazi’s en in verband gebracht met verkrachting, kidnapping en kinderhandel.

Categorieën: Filmpjes op internet, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , ,