Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 augustus 2013 (Verdachte binnenhouden), ECLI:NL:RBZWB:2013:5859Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 augustus 2013 (Verdachte binnenhouden), ECLI:NL:RBZWB:2013:5859

Voor zover voor internetrecht van belang: De rechtbank is van oordeel dat de zich in het dossier bevindende verklaringen van aangever(s) en diverse getuigen met de nodige voorzichtigheid gelezen dienen te worden om de navolgende redenen. Gebleken is uit diverse in dit dossier afgelegde getuigenverklaringen dat op website X vrijwel direct na het schietincident berichten met details daarover zijn verschenen. In dit licht weegt de rechtbank de verklaring van getuige, afgelegd bij de rechter-commissaris, waarin deze onder meer verklaart dat hij er getuige van is geweest dat door verschillende personen werd afgesproken om valse verklaringen af te leggen met als doel verdachte zolang mogelijk ’binnen’ te houden zwaar. Een en ander in samenhang bezien leidt tot het oordeel dat niet uitgesloten kan worden dat diverse van de betrokken personen er belang bij (kunnen) hebben om anders dan de waarheid te verklaren en dat om die reden de afgelegde verklaringen met de nodige voorzichtigheid dienen te worden gelezen. Dit geldt in ieder geval voor verklaringen waarin niet consistent en tegenstrijdig is verklaard danwel waarvan vaststaat dat de verklaring (mede) is beïnvloed door informatie verkregen nadien van derden of mogelijke via social media.


Categorieën: nocategory, Sociale netwerksites

Tags: , , ,