Rechtbank Zutphen 1 maart 2006 (Brummense verdachte), LJN AV3426. (ECLI:NL:RBBRE:2006:AV3426)
Rechtbank Zutphen 1 maart 2006 (Brummense verdachte), LJN AV3426. (ECLI:NL:RBBRE:2006:AV3426)

De inspecteur legt een naheffingsaanslag omzetbelasting op met boete wegens niet-betaling van verschuldigde omzetbelasting voor het jaar 2001.Volgens de bankoverzichten van belanghebbende zijn de bedragen – deels in latere jaren – wel betaald. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur dan moet bewijzen dat die betalingen geen betrekking hadden op omzetbelasting maar andere belastingen. De inspecteur slaagt niet in het bewijs dat de bedragen zijn afgeboekt op andere door belanghebbende verschuldigde bedragen dan de omzetbelasting 2001. De boete is als een vergrijpboete aangekondigd. Bij de bestreden boetebeschikking is echter een verzuimboete opgelegd. De rechtbank oordeelt dat de kennisgeving van de gronden waarop het voornemen een vergrijpboete op te leggen berust, niet kan worden geconverteerd in een kennisgeving van de gronden voor het opleggen van een verzuimboete, zodat niet aan de mededelingplicht van artikel 67g, tweede lid, AWR is voldaan.


Categorie├źn: nocategory, Webcam