Rechtbank Zutphen 12 januari 2011 (zip-bestanden), LJN BP0616 (ECLI:NL:RBZUT:2011:BP0616)Rechtbank Zutphen 12 januari 2011 (zip-bestanden), ECLI:NL:RBZUT:2011:BP0616, LJN BP0616

Verdachte heeft al in het begin van het onderzoek aangeven dat de laptop waarop het kinderpornografische materiaal is aangetroffen niet uitsluitend door hem werd gebruikt. Op dit punt is geen nader onderzoek verricht. Zo is er geen informatie of er naast het (gebruikers)account van verdachte ook nog een of meer andere (gebruikers)accounts aanwezig waren, of deze al dan niet door een wachtwoord was/waren afgeschermd en of het/deze wachtwoord(en) bij de andere gebruiker(s) bekend was/waren.
Uit een aanvullend proces-verbaal blijkt dat niet vastgesteld kan worden of de gebruiker van de betreffende laptop de ZIP-bestanden zelf heeft voorzien van een wachtwoord of dat deze ZIP-bestanden reeds van een wachtwoord waren voorzien en zo door de gebruiker van de laptop is ontvangen. Het onderzoek geeft verder geen uitsluitsel over de vraag of de opgeslagen ZIP-bestanden op enig moment zijn geopend. Dit zou een aanwijzing kunnen opleveren dat één van de gebruikers van de laptop inderdaad beschikte over een wachtwoord.
Het verweer van verdachte dat mogelijk anderen onder zijn (gebruikers)account naar pornografische bestanden hebben gezocht, deze hebben gedownload en vervolgens hebben opgeslagen of dat de afbeeldingen versluierd en versleuteld zijn meegekomen met ander pornografische materiaal kan gelet op bovenstaande overwegingen onvoldoende worden weerlegd.
Het valt derhalve niet uit te sluiten dat verdachte niet op de hoogte was van de aanwezigheid van de tenlastegelegde kinderpornografische afbeeldingen op de laptop. Ook valt uit de bewijsmiddelen niet met voldoende zekerheid af te leiden dat verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans kinderpornografisch materiaal in zijn bezit te hebben. Daarom zal verdachte worden vrijgesproken.


Categorie├źn: Kinderporno, nocategory

Tags: , ,