Rechtbank Zutphen 13 oktober 2011 (Transavia – EUclaim), LJN BT7576 (ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7576)Rechtbank Zutphen 13 oktober 2011 (Transavia – EUclaim), ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7576, LJN BT7576


Euclaim levert diensten waarbij Euclaim namens luchtvaartpassagiers op een no-cure-no-pay basis claims indient tegen luchtvaartmaatschappijen op de grond van Europese en/of nationale wet- en regelgeving. Ook verkoopt zij documenten waarmee de passagiers zelf een claim kunnen indienen. Heeft Euclaim op haar website misleidende en daarmee jegens Transavia onrechtmatige mededelingen staan?


Geen misleidende reclame in de zin van art. 6:194 BW, want Transavia en EUclaim zijn geen concurrenten. Art. 6:194 BW heeft niet de strekking Transavia te beschermen tegen de commerciële activiteiten van EUclaim.


De voorzieningenrechter overweegt dat Transavia de partij is die beschikt over de informatie waarom een vlucht is vertraagd of geannuleerd. Deze informatie is voor het functioneren van Euclaim van belang. Transavia kan echter niet verplicht worden deze informatie aan Euclaim te verschaffen. Het is aan Transavia of ze deze informatie prijsgeeft aan Euclaim. Wanneer Transavia er voor kiest om deze informatie niet aan Euclaim te verschaffen, zal Euclaim haar informatie ergens anders vandaan moeten halen. Transavia heeft het echter in haar macht dat Euclaim uitgaat van de juiste informatie door zelf Schiphol te voorzien van de juiste en meest actuele informatie.


Dat Euclaim op haar website een lijst publiceert op basis van informatie die zij van Schiphol krijgt en dat deze informatie onjuistheden kan bevatten, maakt nog niet dat Euclaim daarmee jegens Transavia onrechtmatig handelt. Ze gebruikt informatie die vrij beschikbaar is en die informatie bevat mogelijk fouten en/of is niet altijd actueel.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Reclame

Tags: , , , ,