Rechtbank Zwolle 2 oktober 2012 (GGD-medewerker), LJN BY0668 (ECLI:NL:RBZLY:2012:BY0668)Rechtbank Zwolle 2 oktober 2012 (GGD-medewerker), ECLI:NL:RBZLY:2012:BY0668, LJN BY0668

Vast staat dat eiser gedurende langere tijd kinderpornosites heeft bezocht en heeft bekeken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser zich daarrmee schuldig gemaakt aan zeer ernstig plichtsverzuim.

Hoewel eiser voor het enkel kijken naar kinderporno niet strafrechtelijk vervolgd kan worden, is de rechtbank, zoals gezegd, van oordeel dat hetgeen eiser wel heeft erkend als zeer ernstig plichtsverzuim is aan te merken. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verweerder de resultaten van genoemd strafrechtelijk onderzoek niet hoefde af te wachten.

De rechtbank overweegt daarbij dat een goed ambtenaar zich niet alleen tijdens de dienstuitoefening, maar ook in zijn privéleven zodanig dient te gedragen dat hij als ambtenaar het vertrouwen van zijn werkgever niet beschaamt. Van een ambtenaar wordt aldus een hoog norm- en waardenbesef verwacht. De rechtbank is van oordeel dat eiser met het gedurende langere tijd bezoeken en bekijken van kinderpornosites dit vertrouwen ernstig heeft beschaamd.


Verweerder was bevoegd eiser een disciplinaire straf, nl. strafontslag op te leggen.

De rechtbank is van oordeel dat deze maatregel niet onevenredig is te achten met de aard en de ernst van de aan eiser verweten gedragingen. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat de GGD zich voor een groot deel bezig houdt met jeugdgezondheidszorg en eiser met zijn gedragingen het werken bij deze instelling – ondanks dat eiser werkzaam was op een financiële afdeling – zelf onmogelijk heeft gemaakt. De GGD hoeft niet te tolereren dat een van de medewerkers zich met kinderporno inlaat, ook al heeft dat volledig in de privésfeer plaatsgevonden: geen sprake van een onevenredig zware sanctie.


Categorieën: Ambtenarenrecht, Kinderporno, nocategory

Tags: , ,