Rechtbank Zwolle 28 maart 2008 (UT) LJN BC8169 (ECLI:NL:RBZLY:2008:BC8169)
Rechtbank Zwolle 28 maart 2008 (UT) LJN BC8169 (ECLI:NL:RBZLY:2008:BC8169)

Universiteit Twente heeft voor wat betreft de verzending van e-maiis tijdens werktijd ten onrechte geoordeeld dat eiser zzich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. De rechtbank is van oordeel dat eiser zich wel aan plichtsverzuim schuldig heeft gemaakt door het niet laten verwijderen van verwijzingen naar de Universiteit Twente op een tweetal websites en door zijn ongeoorloofde afwezigheid op 28 februari 2006. Dit plichtsverzuim kan niet als zeer ernstig worden gekwalificeerd. De opgelegde disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag is naar het oordeel van de rechtbank dan ook disproportioneel. Beroep gegrond en vernietiging van het bestreden besluit.


Categorie├źn: Internet op het werk, nocategory