Rechtbank Zwolle-Lelystad 4 juli 2012 (Education International), ECLI:NL:RBZLY:2012:BY2941

Rechtbank Zwolle-Lelystad 4 juli 2012 (Education International), ECLI:NL:RBZLY:2012:BY2941

Eiser, werknemer, heeft laptop ingeleverd. Anders dan gedaagde is de rechtbank van oordeel dat gedaagde niet gerechtvaardigd heeft kunnen concluderen dat eiser toestemming heeft gegeven

voor het door gedaagde verrichtte onderzoek. Gelet op de Wbp en de privacycode van het betreffende bedrijf en  in aanmerking genomen dat eiser werknemer was van EI en er sprake was van een situatie waarin EI wenste te achterhalen of een van haar medewerkers betrokken was bij het anonieme e-mailbericht, kan het inleveren van de laptop – of het nu bevolen of verzocht is en of nu wel of niet de toezegging is gedaan dat er geen privébestanden zouden worden geopend – niet worden aangemerkt als

toestemming in de zin van de Wbp voor het onderzoek zoals dat door gedaagde is verricht en evenmin als toestemming voor het verstrekken van de (inhoud van de) (gekopieerde) bestanden en het onderzoeksresultaat aan EI.

Categorieën: Arbeidsrecht, persoonsgegevens, WBP

Tags: , , , ,