RvS 7 september 2011 (fokzeugen), LJN BR6886. (ECLI:NL:RVS:2011:BR6886)
RvS 7 september 2011 (fokzeugen), LJN BR6886. (ECLI:NL:RVS:2011:BR6886)

Bij besluit van 27 juli 2010 heeft het college aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een fokzeugen- en vleesvarkenshouderij op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te Doetinchem. Dit besluit is op 29 juli 2010 ter inzage gelegd.


Categorieën: Google Maps/Google Earth, nocategory