RvS 9 september 2010 (schatting aan de hand van GE), LJN BN6992. (ECLI:NL:RVS:2010:BN6992)
RvS 9 september 2010 (schatting aan de hand van GE), LJN BN6992. (ECLI:NL:RVS:2010:BN6992)

Bij besluit van 8 juni 2010 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen en na die verandering in werking hebben van een inrichting voor het opslaan en verhandelen van grond en vormgegeven en niet-vormgegeven steenachtige bouwstoffen, alsmede het inslaan, opslaan en breken door middel van een puinbreker van ongebroken schoon metselpuin, betonpuin, keramisch puin en dakpanpuin en mengsels daarvan afkomstig van selectieve sloopwerken en straatwerken, alsmede voor het inzamelen van snoeihout en groenafval. De inrichting is gelegen aan [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 18 juni 2010 ter inzage gelegd.


Categorie├źn: Google Maps/Google Earth, nocategory