Sector kanton rechtbank Alkmaar 3 januari 2011 (schuldhulpverlening), LJN BP1004 (ECLI:NL:RBALK:2011:BP1004)Sector kanton rechtbank Alkmaar 3 januari 2011 (schuldhulpverlening), ECLI:NL:RBALK:2011:BP1004, LJN BP1004

Eiser, niet erkend als een schuldhulpverlenende instantie, biedt via internet zijn diensten aan als schuldbemiddelaar. Omdat hij geen kredietinstelling is als bedoeld in art. 48 lid 1 van de WCK is sprake van een nietige overeenkomst met gedaagde. Vordering van eiser wordt afgewezen, en de uit kracht van de nietige overeenkomst aan eiser verrichte betalingen zijn onverschuldigd gedaan en komen dus voor ongedaanmaking in aanmerking.


Categorieën: Financiële dienstverlening, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , ,