Sector kanton Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2012 (KRO Reporter), LJN BY0834 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BY0834)Sector kanton Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2012 (KRO Reporter), ECLI:NL:RBAMS:2012:BY0834, LJN BY0834

Geschil over gebruik van twee foto’s in TV-reportage en op website.


Schadevergoeding wegens achterwege laten van naamsvermelding. De schade door het achterwege laten van naamsvermelding is niet exact vast te stellen en zal daarom naar billijkheid worden begroot op € 225,-. Voor toekenning van een additionele vergoeding van 300% van de hiervoor genoemde vergoeding van € 675,- op grond van artikel 17 van de algemene voorwaarden van de Fotografen Federatie, bestaat geen ruimte. Deze algemene voorwaarden zijn niet overeengekomen en er bestaat geen wettelijke grondslag voor het opleggen van een dergelijke verhoging, die het karakter van een boete heeft.


Tegenover het journalistieke belang van de KRO weegt het privacybelang van eiser naar het oordeel van de kantonrechter minder zwaar. Daarbij weegt de kantonrechter mee dat uit de eerste e-mailberichten van eiser aan de KRO niet volgt dat het privacybelang voor eiser zelf zwaar weegt. Uit e-mails leidt de kantonrechter af dat het privacybelang voor eiser geen prioriteit had, maar veeleer door hem lijkt te zijn genoemd om (snelle) betaling te verkrijgen. Verder is de kantonrechter, met de KRO, van oordeel dat het hier een onschuldige foto betreft die niet in een voor eiser diskwalificerende context is geplaatst.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding, nocategory, Portretrecht

Tags: , , , , , , , ,