Sector kanton Rechtbank Arnhem 19 maart 2012 (Facebook retweeten), LJN BV9483 (ECLI:NL:RBARN:2012:BV9483)Sector kanton Rechtbank Arnhem 19 maart 2012 (Facebook retweeten), ECLI:NL:RBARN:2012:BV9483, LJN BV9483

Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van herhaaldelijk zeer negatieve berichtgeving door werknemer over werkgever op Facebook.


Naar het oordeel van de kantonrechter heeft werknemer met het bericht geplaatst op Facebook zijn werkgever Blokker op grovelijke wijze beledigd. Met vrijheid van meningsuiting heeft dit bericht niets te maken. Die vrijheid wordt overigens begrensd door de beginselen van zorgvuldigheid die werknemer jegens Blokker in acht dient te nemen. Als goed werknemer had werknemer dit bericht niet behoren te plaatsen. Terecht is dan ook door de gemachtigde van Blokker betoogd dat werknemer aldus gehandeld heeft in strijd met de uit artikel 7:611 BW voortvloeiende verplichting zich als een goed werknemer te gedragen. Dat werknemer het bericht kort na ontvangst van de brief van 2 februari 2012 uit Facebook heeft verwijderd kan werknemer niet baten. Dat is mosterd na de maaltijd. Ook het argument van werknemer dat Facebook tot het privédomein van de werknemer behoort, is naar het oordeel van de kantonrechter onjuist, daar werknemer aldus miskent dat het privékarakter van Facebook betrekkelijk is, zo ook het begrip “vrienden”. In dit geval heeft één van de collega’s van werknemer, die kennelijk tot de “vriendenkring” van werknemer behoort, Blokker van het bericht op de hoogte gesteld. Zo hebben ook anderen van de uitlating van werknemer kennis kunnen nemen. Werknemer miskent bovendien dat met het plaatsen van het bericht op Facebook er het risico van re-tweten is, welk risico met zich meebrengt dat ook anderen dan de “vrienden” van werknemer kennis kunnen nemen van het bericht in kwestie.


Categorieën: Arbeidsrecht, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , , ,