Sector kanton Rechtbank Arnhem 26 maart 2008 (Gedragscode Operators en Service providers voor SMS-diensten), LJN BC8904. (ECLI:NL:RBARN:2008:BC8904)
Sector kanton Rechtbank Arnhem 26 maart 2008 (Gedragscode Operators en Service providers voor SMS-diensten), LJN BC8904. (ECLI:NL:RBARN:2008:BC8904)

De Gedragscode Operators en Service providers voor SMS-diensten bevat derdenbedingen waarop de consument als “eindgebruiker” zich kan beroepen. Omdat provider T-Mobile de klacht van haar abonnee niet volgens de procedure van de Gedragscode heeft afgehandeld, komt haar in redelijkheid geen beroep toe op nakoming van de betalingsverplichting van de abonnee.


Categorieën: nocategory