Sector kanton Rechtbank Arnhem 29 februari 2012 (Vrij spel voor inbrekers), LJN BV7587 (ECLI:NL:RBARN:2012:BV7587)Sector kanton Rechtbank Arnhem 29 februari 2012 (Vrij spel voor inbrekers), ECLI:NL:RBARN:2012:BV7587, LJN BV7587


Gedaagde ATC heeft zonder toestemming en zonder naamsvermelding foto waar eiser auteursrecht op heeft op website geplaatst. Schade begroting op grond van artikel 6:97 BW. Daarbij ziet de kantonrechter, ondanks het gegeven dat de algemene voorwaarden van eiser niet rechtstreeks van toepassing zijn, aanleiding om aan te sluiten bij de door eiser gestelde licentievergoeding van € 255,00 voor publicatie van de foto.


Voor het ontbreken van een naamsvermelding zal de kantonrechter eenzelfde bedrag toekennen. Dit bedrag ziet de kantonrechter als een verhoging van de waarde van (gebruikelijke) licentievergoeding. Voornoemde verhoging is naar het oordeel van de kantonrechter in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd. Het staat ATC niet vrij om pas achteraf, na publicatie, toestemming te kopen.


De verweren van ATC (foto had geen toegevoegde waarde, de bron ‘Telegraaf’ is vermeld, de foto is na het eerste verzoek van eiser direct verwijderd en de website is maar een paar keer bezocht) leiden niet tot een ander oordeel.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, nocategory

Tags: , , ,