Sector kanton rechtbank Arnhem 31 oktober 2011 (hoogte schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk), IEF 10436Sector kanton rechtbank Arnhem 31 oktober 2011 (hoogte schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk), IEF 10436


Gedaagde Stichting heeft geen toestemming gevraagd voor gebruik van foto’s van eiser in een documentaire, die eerst op televisie is vertoond en later op internet en op YouTube is geplaatst. Er is sprake van verminking van de foto’s, ook als is er enkel ingezoomd op de foto’s.


De kantonrechter is van oordeel dat bij de berekening van de schade als gevolg van de inbreuk op de auteursrechten aansluiting moet worden gezocht bij de richtprijzen van de Fotografenfederatie, daar op deze wijze op objectieve basis de schade die eiser heeft geleden kan worden berekend. De enkele omstandigheid dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn op de relatie tussen partijen staat aan dit oordeel niet in de weg. Voorkomen moet worden dat een “inbreukmaker” een financiële afweging zou kunnen maken wanneer men zich voor de keuze gesteld ziet: openbaarmaking met en zonder betaling van een licentievergoeding aan de rechthebbende.


Ook wijst de kantonrechter de gevorderde schadevergoeding wegens het niet kunnen stellen van voorwaarden met betrekking tot de omgeving van het gebruik en het achterwege laten van de naam van de cliënt en het faciliteren van nieuwe inbreuken door derden door het plaatsen op YouTube toe.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding, nocategory

Tags: , , , , , , , ,