Sector kanton Rechtbank Assen 15 maart 2011 (ontbinding vóór ontvangst), LJN BP8079 (ECLI:NL:RBASS:2011:BP8079)Sector kanton Rechtbank Assen 15 maart 2011 (ontbinding vóór ontvangst), ECLI:NL:RBASS:2011:BP8079, LJN BP8079

Gedaagde selecteert in de webshop van eiseres fietsonderdelen die hij wil kopen. Gedaagde voegt die fietsonderdelen toe aan een virtueel winkelmandje en door de knop "bestelling voltooien" aan te klikken, krijgt hij zicht op de bestelkosten die hij verschuldigd is. Het zijn die kosten die gedaagde doen besluiten om de fietsonderdelen niet meer bij eiseres te willen kopen. Eiseres stelt zich echter op het standpunt dat op dat moment de koopovereenkomst al tot stand is gekomen. Volgens eiseres verplicht die koopovereenkomst gedaagde om op voorhand de koopsom en verzendkosten te betalen. Dat weigert gedaagde. Tussen partijen is in geschil of tussen hen een koopovereenkomst tot stand is gekomen en of gedaagde zich van die koopovereenkomst kon bevrijden, gelet op de leveringsvoorwaarden van eiseres.


Tussen partijen staat vast dat levering van de bestelde fietsonderdelen niet heeft plaatsgevonden. De kantonrechter oordeelt dat gelet op de in artikel 7:46d BW gegeven herroepingstermijn, een koper ook vóór ontvangst van de zaak bevoegd is om de koopovereenkomst te ontbinden. Daarin ligt besloten dat gedaagde in de gegeven omstandigheden bevoegd was om de koopovereenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.


Categorieën: E-commerce, nocategory

Tags: , , , , , , , , ,