Sector kanton Rechtbank Breda 13 februari 2013 (Artel), LJN BZ1215 (ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ1215)Sector kanton Rechtbank Breda 13 februari 2013 (Artel), ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ1215, LJN BZ1215

Arbeidsconflict. Verweerster heeft onder meer inbreuk gemaakt op privé emailaccount van de directeur.


De eigenaar van een privé e-mailaccount moet er redelijkerwijs vanuit kunnen gaan dat derden zich daarin geen toegang zullen verschaffen. Het handelen van verweerster in deze kan worden bestempeld als een inbreuk op de privacy van de betrokken heren, dan wel een schending van het briefgeheim en wordt niet alleen in strijd geacht met hetgeen van een goed werknemer mag worden verwacht, maar ook met de algemeen gangbare fatsoensnormen. Als zodanig wordt dan ook geoordeeld dat in ieder geval sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van verweerster.


Daartegenover staat dat Artel zich als werkgever ook niet onbetuigd heeft gelaten in deze kwestie. Dat een en ander aan het licht is gekomen door de inbreuk van verweerster op de privé e-mailaccounts van de betrokken heren, doet daaraan niet af. Van een goed werkgever mag worden verwacht dat als hij niet tevreden is over het functioneren van een medewerker, hij die medewerker in de gelegenheid stelt om een verbetertraject te volgen. Artel heeft, blijkens bovenvermelde citaten, niet aannemelijk gemaakt dat een dergelijk traject niet van de grond is gekomen, omdat verweerster, zoals Artel stelt, ieder contact zou hebben afgehouden.


Ook Artel heeft als werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld.


Categorie├źn: Arbeidsrecht, E-mail, nocategory

Tags: , , , , , , ,