Sector kanton Rechtbank Breda 28 januari 2010 (opheffing vereffening nalatenschap), LJN BL2062 (ECLI:NL:RBBRE:2010:BL2062)Sector kanton Rechtbank Breda 28 januari 2010 (opheffing vereffening nalatenschap), ECLI:NL:RBBRE:2010:BL2062, LJN
**BL2062**

De wet bepaalt dat een opheffing vereffening nalatenschap dient te worden gepubliceerd. Nu er vrijwel geen baten zijn, wordt geoordeeld dat het in niemands belang is om daarvoor nog kosten te maken. Omdat de nalatenschap beneficiair aanvaard is zouden de kosten van publicatie voor rekening van het budget voor de rechtspraak komen, dus voor rekening van de Staat. Nu daartoe geen dwingende noodzaak bestaat zal de -kostbare- wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in twee nieuwsbladen) niet worden voorgeschreven. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze, namelijk via internet, worden geïnformeerd, hetgeen iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was. Verzoeker zal daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.


Categorie├źn: Bekendmaking op internet, Erfrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,