Sector kanton Rechtbank Breda 29 juni 2011 (Richards), IEPT20110629Sector kanton Rechtbank Breda 29 juni 2011 (Richards), IEPT20110629

Artikelen van de Volkskrant en NRC zijn één op één en zonder toestemming van deVolkskrant en NRC op de webpagina
www.richardsonline.nl geplaatst. Het verweer van Richards dat haar website valt onder het bepaalde in artikel 15 Auteurswet faalt omdat de website
www.richardsonline.nl niet is aan te merken als een medium dat eenzelfde functie vervult als een dag-, nieuws- ofweekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma in de zin van artikel 15Aw. De website van Richards heeft niet als hoofddoel het genereren en brengenvan dagelijks nieuws op diverse onderwerpen zoals een persorgaan dat evidentwel heeft. Richards creëert zelf geen nieuws en heeft niets anders gedaan danhet één op één kopiëren van de artikelen van de Volkskrant en NRC, haar activiteiten en de website
www.richardsonline.nl zijn met name gericht op het tegen betaling leveren van financiële diensten.

Nu deinbreuk op het auteursrecht vast staat en de inbreuk aan Richards moet worden toegerekend, volgt daaruit dat Richards tegenover Cozzmoss schadeplichting is.De kantonrechter acht een verhoging van de economische waarde met 100%gerechtvaardigd aangezien het derden anders vrij zou staan om de toestemmingpas achteraf te kopen door alsnog een gebruiksvergoeding te voldoen aan de auteursrechthebbende.


Categorie├źn: Auteursrecht, nocategory

Tags: , , , ,