Sector kanton Rechtbank Breda 8 juni 2011 (Dyon), LJN BQ9116 (ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ9116)Sector kanton Rechtbank Breda 8 juni 2011 (Dyon),
ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ9116, LJN
BQ9116

Eiser geeft in zijn email aan, dat, afgezien van de fotoshoot voor de cover, de te makenfoto’s vrij zijn voor gebruik op internet. Dyon reageert hierop met de mededeling dat maar 2 foto’s naar de drukker gaan voor de mailing (kennelijk defotoshoot voor de cover, kantonrechter) en de overige foto’s op haar internetpagina komen. De kantonrechter is van oordeel dat de bewoordingen van zowel het aanbodals de aanvaarding geen ruimte laten voor een andere uitleg, dan die eiserdaaraan geeft. Kortom, Dyon had niet het recht om buiten eiser om blow-ups temaken van een tweetal foto’s om daarmee reclame te maken. Het beroep van Dyon op het bepaalde in art.19 Aw. treft geen doel. Weliswaarzullen op de foto’s twee modellen afgebeeld staan, de opdracht om de foto’s temaken is niet van hen afkomstig. De foto’s zijn ook niet gemaakt om de modellente portretteren, maar om de door hen gedragen kleding te tonen. Ten slotte staat vast, dat Dyon bij de openbaarmaking van de foto’s de naam van eiser niet vermeld heeft als de maker van die foto’s. Conclusie: Dyon heeft inbreuk gemaakt op het auteursrecht van eiser.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, nocategory, Portretrecht

Tags: , , ,