Sector kanton rechtbank Groningen 20 april 2011 (naamsvermelding op bedrijvensite), LJN BQ5238 (ECLI:NL:RBGRO:2011:BQ5238)



Sector kanton rechtbank Groningen 20 april 2011 (naamsvermelding op bedrijvensite), ECLI:NL:RBGRO:2011:BQ5238, LJN
BQ5238

Eiser Q heeft met gedaagde R een telefonische overeenkomst gesloten voornaamsvermelding op een door Q beheerde bedrijvenwebsite. Dit is eenovereenkomst op afstand tot het verrichten van diensten, waarop onder meer art.7:46c lid 2 BW (identiteit en adres verkoper) en art. 7:46d lid 1(ontbindingsrecht) van toepassing zijn. Met de enkele vermelding van deontbindingsmogelijkheid in de algemene voorwaarden, waarnaar in dewelkomstbrief niet wordt verwezen, is niet voldaan aan een duidelijke mededelingals bedoeld in art. 7:46c lid 2 BW. Nu niet is voldaan aan alle in art. 7:46clid 2 BW gestelde eisen, bedraagt de bedenktijd drie maanden. Q. heefttelefonisch gereclameerd, dus overeenkomst is ontbonden binnen de geldendebedenktermijn.


Categorie├źn: nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , , , , ,