Sector kanton Rechtbank Groningen 8 december 2010 (Cozzmoss vs. Bulthuis), LJN BP6577 (ECLI:NL:RBGRO:2010:BP6577)Sector kanton Rechtbank Groningen 8 december 2010 (Cozzmoss vs. Bulthuis), ECLI:NL:RBGRO:2010:BP6577, LJN BP6577

Een artikel van Applinet is één op één en zonder toestemming van Applinet op de webpagina www.selectpeople.nl geplaatst. Dit levert een inbreuk op aan het aan Applinet toebehorende auteursrecht. De omstandigheid dat de tekst van het artikel volgens Bulthuis mogelijk ook op andere websites voorkomt, doet aan deze inbreuk niet af.


Voor zover Bulthuis in dit verband heeft gesteld dat niet zij, maar S.P. Services BV verantwoordelijk is voor de inhoud van de website www.selectpeople.nl, wordt zij daarin niet gevolgd. Uit het door Cozzmoss overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel en de registratie aantekening van de SIDN kan genoegzaam worden afgeleid dat Bulthuis houder is van onder meer de domeinnaam www.selectpeople.nl en dat deze domeinnaam ook als zodanig staat geregistreerd. Dat mogelijk ook derden gebruik hebben gemaakt van deze domeinnaam, dient voor rekening en risico van Bulthuis te komen en kan Cozzmoss onder de gegeven omstandigheden niet worden tegengeworpen.


M.b.t. schadevergoeding: de kantonrechter volgt Cozzmoss in haar stelling dat er sprake is van verlies aan exclusiviteit en vermindering van exploitatiemogelijkheden. Aangezien het derden anders vrij zou staan om de toestemming eerst achteraf te kopen door alsnog een gebruiksvergoeding te voldoen aan de auteursrechthebbende, acht de kantonrechter een verhoging van de economische waarde met 100% gerechtvaardigd.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory, Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , , , , ,