Sector kanton Rechtbank Haarlem 1 juni 2011 (welverzorgde handen), LJN BQ7516 (ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ7516)Sector kanton Rechtbank Haarlem 1 juni 2011 (welverzorgde handen), ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ7516, LJN BQ7516

Eiser heeftte eniger tijd onder meer foto’s gemaakt van de handen van mevrouw X die meteisers medeweten en toestemming door mevrouw X zijn gebruikt voor haar website.Eiser heeft op of omstreeks 18 juni 2009 geconstateerd dat gedaagde zes van diefoto’s had gebruikt op zijn eigen website.

Eiser erkentzelf in de dagvaarding dat door de bouwer van de website van X in die website,in zijn visie ten onrechte en/of onrechtmatig, de vermelding "©copyrightfoto’s X" was opgenomen.Ook betwist hij niet de stelling van gedaagde dat mevrouw X geen enkele claimtegen gedaagde, haar collega, geldend wil maken en niet in deze proceduregemengd wenst te worden.Het ontgaat de kantonrechter daarom dat en hoe gedaagde had moeten begrijpendat hij auteursrechten van eiser had geschonden of had laten schenden.Onbetwist is dat gedaagde direct nadat hij door eiser aansprakelijk was gesteldde foto’s van zijn website heeft laten halen.Eiser stelt wel dat hij de bewuste foto’s ook op zijn eigen website had ofheeft laten zetten met wel een soort "watermerk" waaruit zijncopyright blijkt, maar hij laat na te stellen wanneer hij dat heeft gedaanen/of aannemelijk te maken dat gedaagde en zijn websitebouwer die website ookmoeten hebben bekeken voordat zij aan het werk gingen voor de website vangedaagde.Wellicht ten overvloede komt de schadeclaim van eiser (te weten eerst € 15.000en later € 5000) de kantonrechter rijkelijk overdreven voor.Eiser laat onbetwist hoe gemakkelijk het is om deze en dergelijke foto’s viaGoogle Afbeeldingen in overweldigende aantallen te vinden en downloaden. Tenslotte wordt overwogen dat uit niets blijkt dat en waarom deze foto’s zouniek zijn dat zij een dergelijke schadeclaim kunnen rechtvaardigen.Met alle respect voor eiser en/of mevrouw X, de welverzorgde handen van iedereandere persoon zouden in een dergelijke houding en met een dergelijkebelichting kunnen zijn gefotografeerd voor een zelfde of een vergelijkbaardoel.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, nocategory

Tags: , ,