Sector Kanton Rechtbank Haarlem 26 maart 2008 (pestfilmpjes op YouTube), LJN BC8945. (ECLI:NL:RBHAA:2008:BC8945)
Sector Kanton Rechtbank Haarlem 26 maart 2008 (pestfilmpjes op YouTube), LJN BC8945. (ECLI:NL:RBHAA:2008:BC8945)

Vordering tot (voorwaardelijke) ontbinding van de arbeidsovereenkomst na ontslag op staande voet. Verweerder , leidinggevende, is door werkgever op staande voet ontslagen in verband met het treiteren en discrimineren van een homoseksuele collega en het schenden van de veiligheidsvoorschriften. De gedragingen van verweerder zijn door een andere collega (die meedeed met de pesterijen) voor de grap gefilmd en op youtube gezet. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens verandering van omstandigheden.


Categorieën: Bekendmaking op internet, nocategory