Sector kanton Rechtbank Haarlem 29 augustus 2007 (Marijn Ontwerp), LJN BB2576. (ECLI:NL:RBHAA:2007:BB2576)
Sector kanton Rechtbank Haarlem 29 augustus 2007 (Marijn Ontwerp), LJN BB2576. (ECLI:NL:RBHAA:2007:BB2576)

Gedaagde heeft naar aanleiding van een schriftelijke offerte aan eiseres opdracht gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Op de offerte wordt verwezen naar de website van eiseres als vindplaats van de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden. Gedaagde beroept zich op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden, omdat deze niet voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan gedaagde ter hand zijn gesteld. De kantonrechter acht het gebruik van het internet in het huidige tijdsgewricht inmiddels zodanig ingeburgerd, dat het op elektronische wijze beschikbaar stellen van algemene voorwaarden gelijkwaardig geacht kan worden aan de feitelijke terhandstelling daarvan als genoemd in artikel 6:234 lid 1 sub BW. Het verweer wordt verworpen.


Categorie├źn: nocategory