Sector kanton Rechtbank Haarlem 29 juli 2010 (kast naar tweehoog), LJN BN1041 (ECLI:NL:RBHAA:2010:BN1041)Sector kanton Rechtbank Haarlem 29 juli 2010 (kast naar tweehoog), ECLI:NL:RBHAA:2010:BN1041, LJN BN1041


Geschil over bezorging van een kast door gedaagde aan eiser (consument).


In het midden kan blijven of de algemene voorwaarden die gedaagde hanteert in dit geval van toepassing zijn, nu daarin omtrent de aflevering in artikel 6.1 niets anders valt te lezen, dan dat levering ‘op het woonadres van de consument’ zal geschieden, tenzij wat anders is overeengekomen. Weliswaar is in artikel 6.4 verder bepaald, dat bezorging onder de op de website van gedaagde vermelde voorwaarden geschiedt, terwijl op die website valt te vinden dat bij flatgebouwen tot aan de begane grond wordt bezorgd, maar uit niets blijkt dat deze nadere voorwaarden tijdig aan eiser ter hand zijn gesteld, zodat deze niet aan hem mogen worden tegengeworpen.


Categorieën: Algemene voorwaarden, Consumentenrecht, nocategory

Tags: , , , ,