Sector kanton Rechtbank Haarlem 3 maart 2011 (knop definitief boeken), LJN BP7684 (ECLI:NL:RBHAA:2011:BP7684)Sector kanton Rechtbank Haarlem 3 maart 2011 (knop definitief boeken), ECLI:NL:RBHAA:2011:BP7684, LJN BP7684

Gedaagde heeft in het kader van een inburgeringscursus de website van eiser bezocht, en per ongeluk een vakantiewoning geboekt.


Voor het sluiten van een bindende boekingsovereenkomst was in beginsel inderdaad nodig, dat de wil van gedaagde daarop gericht was. Wegens ontbreken van wilsovereenstemming is geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij Novasol er in de gegeven omstandigheden in redelijkheid vanuit mocht gaan, dat gedaagde wel degelijk definitief wilde boeken.
Zoals in het tussenvonnis reeds aan partijen gemeld, is de kantonrechter, die wilde kijken of men via de site van Novasol inderdaad ‘per ongeluk’ definitief kon boeken, er zelf "ingelopen". Ook hij dacht dat hij, na het indrukken van de knop “definitief boeken” , eerst nog naar een vervolgpagina zou worden geleid, waar dat definitieve boeken zijn beslag zou krijgen. Dat is bij boekingssites als de onderhavige immers gebruikelijk.
Aldus bezien, kan de kantonrechter natuurlijk niet aan gedaagde verwijten, dat ze beter had moeten opletten. Waar het op neer komt is, dat de door Novasol in het leven geroepen boekingsprocedure op dat punt kennelijk onvoldoende duidelijk is, althans de aanmerkelijke kans in het leven roept dat mensen zich vergissen.
De kantonrechter, die er voldoende van overtuigd is dat gedaagde zich inderdaad vergist heeft, oordeelt dat het risico daarvan in redelijkheid voor rekening van Novasol moet blijven. Het is immers Novasol die de boekingsprocedure heeft bedacht en daarmee de aanmerkelijke kans op een vergissing in het leven heeft geroepen.


Categorieën: E-commerce, nocategory

Tags: , , , , , ,