Sector kanton rechtbank Haarlem 6 oktober 2008 (schuldeisersverzuim), LJN BG0902. (ECLI:NL:RBALK:2008:BG0902)Sector kanton rechtbank Haarlem 6 oktober 2008 (schuldeisersverzuim),
ECLI:NL:RBALK:2008:BG0902, LJN
BG0902,
ECLI:NL:RBALK:2008:BG0902, LJN BG0902" target="_blank">korte inhoud.

Gedaagde] heeft op 24 januari 2008 online een apparaat besteld bij [eiseres], met verzending onder rembours. [Gedaagde] erkent deze bestelling gedaan en gewild te hebben. De eerste en tweede afleverpoging was [gedaagde] niet aanwezig, waarna de zending beschikbaar is gesteld bij een postkantoor. [Gedaagde] heeft de zending niet afgehaald, waarna het apparaat aan [eiseres] is geretourneerd.

[Eiseres] eist van [gedaagde] tot betaling van een hoofdsom à € 122,90, de tot de dagvaarding vervallen rente à € 2,66 en de buitengerechtelijke kosten à € 37,00, omdat het apparaat volgens [eiseres] een exclusief maatwerkartikel betreft, zodat conform artikel 11 van de toepasselijke algemene voorwaarden er geen recht van retourzending bestaat.

[Gedaagde] beweert dat het (te) lang heeft geduurd voordat zij het bij het postkantoor op kon halen en zij het op dat moment niet meer kon betalen. Volgens de gedaagde betreft het apparaat geen maatwerkartikel. Verder geeft [gedaagde] aan dat het verschuldigde bedrag van € 122,90 niet correspondeert met het gefactureerde bedrag van € 87,90.

De kantonrechter oordeelt dat de [eiseres] redelijkerwijs gedaan heeft wat van haar verwacht mocht worden. [Gedaagde] heeft door het niet verlenen van noodzakelijke medewerking, nakoming van afleveringsverplichting verhinderd. Er is dus sprake van schuldeisersverzuim. De kantonrechter veroordeeld [Gedaagde] om te betalen, het verschuldigde bedrag van € 127,56 vermeerderd met de wettelijke rente en de proces kosten à €228,80. [Gedaagde] houdt het recht om het bestelde apparaat te ontvangen, maar dient daarvoor wel de extra verzendkosten te betalen.


Categorieën: E-commerce, nocategory