Sector kanton Rechtbank Haarlem 7 oktober 2009 (makelaardijcursus), LJN BK0618 (ECLI:NL:RBHAA:2009:BK0618)
Sector kanton Rechtbank Haarlem 7 oktober 2009 (makelaardijcursus), LJN BK0618 (ECLI:NL:RBHAA:2009:BK0618)

Overeenkomst op afstand. Niet voldaan aan de informatieplicht van artikel 7:46c lid 1 sub f BW. Toepasselijkheid van de wettelijke termijn van ontbinding van drie maanden. Na inschrijving per e-mail voor een cursus makelaardij, heeft gedaagde de cursus opgezegd. Eiseres beroept zich erop dat gedaagde dit niet binnen de opzegtermijn van zeven dagen heeft gedaan en vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van het cursusgeld. De vordering wordt afgewezen, omdat niet is komen vast te staan dat eiseres gedaagde voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst op de hoogte heeft gesteld van de mogelijkheid van ontbinding daarvan.


Categorie├źn: nocategory