Sector kanton rechtbank Maastricht 15 april 2009 (gebruik eigen portret), LJN BI1157. (ECLI:NL:RBMAA:2009:BI1157)Sector kanton rechtbank Maastricht 15 april 2009 (gebruik eigen portret),
ECLI:NL:RBMAA:2009:BI1157, LJN
BI1157

Gedaagde heeft zonder toestemming van eiser twee foto’s van gedaagde geplaatst op de site www.careercommitment.com, welke site aan gedaagde toebehoort. Eiser is auteursrechthebbende ten aanzien van de bewuste foto’s. Foto’s zijn niet in opdracht van eiser gemaakt, dus gedaagde heeft inbreuk op eiser’s auteursrecht gemaakt.

De algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie zijn weliswaar niet van toepassing op de (niet-contractuele) relatie tussen eiser en gedaagde, maar vormen wel een rechtens aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt om – naar analogie – op die basis de schade te begroten.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, nocategory, Portretrecht

Tags: ,