Sector kanton Rechtbank Maastricht 8 februari 2012 (relatiebeding dansleraar), LJN BV3122 (ECLI:NL:RBMAA:2012:BV3122)Sector kanton Rechtbank Maastricht 8 februari 2012 (relatiebeding dansleraar), ECLI:NL:RBMAA:2012:BV3122, LJN BV3122

Dansleraar neemt ontslag bij dansschool en opent eigen dansstudio. Voor internetrecht van belang is de toepassing van het relatiebeding:


Er zijn geen concrete aanknopingspunten voorhanden waaruit blijkt dat de dansleraar leden/leerlingen van de dansschool actief heeft benaderd om hen te bewegen het lidmaatschap bij de dansschool op te zeggen en bij de dansleraar danslessen te nemen. Uit de door de dansschool overgelegde uitgeprinte pagina’s afkomstig van Facebook, Hyves en Twitter.com blijkt wel dat de dansleraar contacten onderhoudt met de op die pagina’s vermelde personen, maar niet blijkt dat de dansleraar die personen actief heeft benaderd. De kantonrechter overweegt daarbij dat conversaties via “social media” zoals Hyves, Twitter, Facebook en WhatsApp in beginsel beschouwd moeten worden als geschiedende in privésfeer van de betrokkenen – en dus vallende onder het grondrecht van vrije meningsuiting – tenzij daaruit duidelijk en ondubbelzinnig voor eenieder een zakelijk karakter blijkt. In dit geval zou de dansleraar bijvoorbeeld zijn contacten op die media (friends/vrienden) expliciet moeten vragen om wanneer zij bij de dansschool zijn ingeschreven, over te stappen naar zijn dansschool.


Categorieën: Arbeidsrecht, nocategory, Sociale netwerksites, Twitter, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , ,