Sector kanton rechtbank Middelburg 11 juni 2012 (foto van eigen medewerkers), LJN BX4106 (ECLI:NL:RBMID:2012:BX4106)Sector kanton rechtbank Middelburg 11 juni 2012 (foto van eigen medewerkers), ECLI:NL:RBMID:2012:BX4106, LJN BX4106


Door publicatie zonder toestemming op de website van gedaagde heeft eiser schade geleden. Voor begroting van de schade zal de kantonrechter aansluiting zoeken bij de doorgaans gehanteerde tarieven, maar deze zijn niet leidend. Er zijn immers geen tarieven overeengekomen. Hierbij acht de kantonrechter van belang dat er geen sprake is van recent werk. Niet in geschil is dat de foto dateert uit 2002. Aangenomen mag worden dat de foto inmiddels opbrengst heeft kunnen opleveren voor eiser en dat de opbrengst van toekomstig gebruik beperkt zal zijn. Bovendien gaat het hierbij om een foto van (medewerkers van) gedaagde zelf op een werk van gedaagde. De kantonrechter acht, mede in aanmerking genomen het door een aantal fotografen gehanteerde tarief voor publicatie op internet, een vergoeding van € 250 in dit geval redelijk. Eiser heeft daarnaast voldoende onderbouwd dat door inbreuk op zijn auteursrecht hem de mogelijkheid is ontnomen om vooraf over de exploitatie van zijn werk te onderhandelen. Voorts heeft hij tijd en kosten moeten maken om staking van de inbreuk en betaling van een vergoeding te bewerkstelligen. Deze schade, als door eiser gesteld en voldoende aannemelijk gemaakt, kan niet inbegrepen worden geacht in de vergoeding die hem ook zonder inbreuk zou zijn toegekomen. De kantonrechter acht in dit geval eenzelfde vergoeding gerechtvaardigd zoals de hiervoor naar redelijkheid vastgestelde gederfde licentievergoeding voor het plaatsen van de foto, derhalve eveneens € 250.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, nocategory

Tags: , ,