Sector kanton rechtbank Roermond 25 mei 2010 (laptop Tele2), LJN BM6179 (ECLI:NL:RBROE:2010:BM6179)Sector kanton rechtbank Roermond 25 mei 2010 (laptop Tele2), ECLI:NL:RBROE:2010:BM6179, LJN
**BM6179**

Gedaagde heeft met eiseres dan wel diens rechtsvoorganger een gecombineerd telefoon- internetabonnement afgesloten, waarbij eiseres aan gedaagde een laptop ter beschikking zou stellen.


Door eiseres wordt erkend dat er aanvankelijk problemen waren met de aansluiting van gedaagde en hij de eerste weken geen gebruik heeft kunnen maken van de aansluiting. Ook staat vast dat de laptop welke onderdeel uitmaakt van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet door eiseres ter beschikking van gedaagde is gesteld. Eiseres is hiermee tekort gekomen in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Deze wanprestatie is van dien aard dat zij een ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. De stelling van eiseres dat het op de weg van gedaagde had gelegen een claim bij de vervoerder in te dienen gaat niet op. Eiseres is zelf aansprakelijk voor de nakoming van haar verplichtingen. Gedaagde heeft weliswaar een heel klein beetje gebruik gemaakt van de aansluiting, maar de kantonrechter is van oordeel dat dit gebruik (gesprekskosten ad EUR 1,49 en EUR 2,54) niet opweegt tegen de kosten en moeite die gedaagde heeft gehad met het operationeel krijgen van zijn aansluiting en het achterhalen waar de laptop bleef. De vordering van eiseres wordt daarom afgewezen.


Categorie├źn: Internettoegangsdiensten, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , ,