Sector kanton rechtbank Rotterdam 10 augustus 2012 (geparkeerde vrachtwagens), Boek9 11563Sector kanton rechtbank Rotterdam 10 augustus 2012 (geparkeerde vrachtwagens), Boek9 11563


Gedaagde heeft in het nieuwsoverzicht op haar website een koppeling met een nieuwbericht van de Telegraaf tot stand gebracht, waardoor een foto waar eiser het auteursrecht op heeft, automatisch is meegekoppeld: inbreuk op auteursrecht. Eiser heeft als schadevergoeding, onder verwijzing naar de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie, driemaal de licentievergoeding gevorderd. Die algemene voorwaarden zijn weliswaar niet van toepassing op de (niet contractuele) relatie tussen eiser en gedaagde, maar vormen wel een rechtens aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt om op die basis de schade te begroten.


Het moet niet aantrekkelijk gemaakt worden voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk om een inbreuk te herstellen door achteraf alsnog te betalen en dan niet slechter af te zijn dan als zij tevoren toestemming zouden hebben gevraagd. Een dergelijk gebruik van zijn werk levert de auteursrechthebbende immers ook schade op. De gevorderde € 765 aan schadevergoeding wordt toegewezen.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hyperlinks, nocategory

Tags: , , , , ,