Sector kanton Rechtbank ’s-Hertogenbosch 13 januari 2010 (internetbankieren), LJN BK8466 (ECLI:NL:RBSHE:2010:BK8466)Sector kanton Rechtbank ’s-Hertogenbosch 13 januari 2010 (internetbankieren),
ECLI:NL:RBSHE:2010:BK8466, LJN
BK8466

Eiser L. had een bedrag van € 4.100,= op zijn rekening gestort gekregen van ene Z., en heeft op zijn beurt dit bedrag overgemaakt naar een Russische partij.


De kantonrechter is van oordeel dat afdoende aannemelijk is geworden dat Z. het slachtoffer is geworden van onrechtmatig handelen door onbekenden, die zich toegang hebben verschaft tot haar internetbetaalrekening en die onbevoegd gelden hebben overgemaakt naar de rekening van L.. Deze heeft vervolgens dit bedrag grotendeels doorgestort naar een Russische partij. De vraag die nu aan de orde is, is wie de hierdoor ontstane schade dient te dragen, Z., de bank van Z. of de gedaagde bank van L.
Het zal duidelijk zijn dat Z. in dit geval als slachtoffer afvalt. Zij kan zich tegenover haar bankier beroepen op een afboeking die heeft plaatsgevonden zonder een daartoe strekkende opdracht harerzijds. In dat geval is een bank gehouden de overboeking ongedaan te maken door creditering van haar internetbetaalrekening.
Uitgaande van de geconstateerde aannemelijke gang van zaken, moet worden geoordeeld dat de bank de rekening van L. onverschuldigd heeft gecrediteerd met een bedrag van € 4.100,=, omdat aan die creditering geen deugdelijke opdracht ten grondslag heeft gelegen. De bijboeking van het bedrag van € 4.100,= kan onder die omstandigheden naar het oordeel van de kantonrechter worden gekwalificeerd als een onverschuldigde betaling.
Categorieën: Internetbankieren, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , ,