Sector kanton rechtbank ’s-Hertogenbosch 16 december 2010 (cursus binnenhuisarchitectuur), LJN BO7891 (ECLI:NL:RBSHE:2010:BO7891)Sector kanton rechtbank ’s-Hertogenbosch 16 december 2010 (cursus binnenhuisarchitectuur), ECLI:NL:RBSHE:2010:BO7891, LJN BO7891


Op 25 september 2009 heeft eiseres met gedaagde via internet een overeenkomst gesloten met betrekking tot de cursus Binnenhuisarchitectuur.


Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing: "bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de cursus is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd(…) "
Bij e-mail van 30 september 2009 heeft gedaagde aan eiseres de volgende tekst gezonden:
"Hierbij verander ik de aanvraag Binnenhuisarchitectuur maandag overdag. Deze cursus wil ik graag maandagavond start 02-10-2009 in Eindhoven volgen. Gaarne ontvang ik een bevestiging." Gedaagde heeft de cursus per e-mail op 9 oktober 2009 geannuleerd.Kantonrechter: Gedaagde heeft met haar e-mail van 9 oktober 2009 niet tijdig de overeenkomst van 25 september 2009 beëindigd, nu op 9 oktober 2009 meer dan zeven werkdagen (als bedoeld in artikel 7: 4i lid 1 jo. 46 d lid 1 Burgerlijk Wetboek) sinds de inschrijving verstreken waren.


Categorieën: Algemene voorwaarden, E-commerce, E-mail, nocategory

Tags: , ,