Sector kanton rechtbank ’s-Hertogenbosch 17 december 2010 (SON/WIKIATION), LJN BO9904 (ECLI:NL:RBBRE:2010:BO9904)Totstandkoming overeenkomst. Vordering afgewezen. Niet is komen vast te staan dat gedaagde zich, nadat de overeenkomst van opdracht tussen eiser en opdrachtnemer was geëindigd, op eigen titel jegens eiser heeft gebonden om de module statistiek(af) te bouwen.


Categorieën: Freelancers, nocategory, Overeenkomsten, Software

Tags: , ,