Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 24 april 2008 (van Swaay), LJN BD0508. (ECLI:NL:RBSHE:2008:BD0508)
Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 24 april 2008 (van Swaay), LJN BD0508. (ECLI:NL:RBSHE:2008:BD0508)

Advertentieovereenkomst; ongevraagd telefonisch benaderen van bedrijven voor vermelding op website; schijn opgewekt dat het gaat om een kosteloze vermelding waarvoor slechts bedrijfsgegevens gecontroleerd dienen te worden; geen duidelijkheid ten aanzien van essentialia van de overeenkomst; vooralsnog bewezen dat de overeenkomst door bedrog tot stand is gekomen; in het kader van het leveren van tegenbewijs krijgt eiseres de mogelijkheid om te bewijzen dat zijn medewerker in het telefoongesprek met gedaagde duidelijkheid heeft verschaft in die zin dat er een aanbod werd gedaan om een overeenkomst te sluiten.


Categorieën: nocategory, Reclame