Sector kanton Rechtbank ’s-Hertogenbosch 31 januari 2012 (autoveiling), LJN BV2272 (ECLI:NL:RBSHE:2012:BV2272)Sector kanton Rechtbank ’s-Hertogenbosch 31 januari 2012 (autoveiling), ECLI:NL:RBSHE:2012:BV2272, LJN BV2272


Het onderhavige concurrentiebeding belemmert eiser om na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met gedaagde op zekere wijze werkzaam te zijn. De vordering van eiser berust op de stelling dat hij, in verhouding tot de te beschermen belangen van gedaagde, door dat beding onbillijk wordt benadeeld. In het kader van de beoordeling van de gegrondheid van die stelling dient een belangenafweging plaats te vinden.De nieuwe werkgever van eiser is een directe concurrent van gedaagde en houdt zich evenals gedaagde bezig met het verzorgen van autoveilingen via internet. Eiser is drie jaar werkzaam geweest bij gedaagde en heeft gedurende die drie jaar kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het veilen van auto’s via internet en met betrekking tot de bedrijfsvoering van gedaagde. Evenals bij gedaagde zal eiser zich bij zijn nieuwe werkgever, zo volgt uit de ter zitting overgelegde concept-arbeidsovereenkomst met die nieuwe werkgever, gaan bezighouden met het onderhouden van contacten met klanten, het begeleiden en werven van klanten en het verkopen van software-applicaties aan klanten. De kantonrechter acht het aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het gesloten concurrentiebeding niet onverminderd in stand zal kunnen blijven omdat voornoemde belangenafweging in het voordeel van eiser zal gaan uitvallen.


Uit de toelichting van gedaagde volgt echter dat ook concurrenten op het internet de verschillende veilingmogelijkheden van gedaagde kunnen bekijken. Aangenomen kan worden dat, ook zonder dat eiser bij de concurrent in dienst treedt, deze op het idee kan komen dergelijke veilingvormen eveneens toe te passen.


Categorieën: Arbeidsrecht, nocategory, Online veilingen-marktplaats

Tags: , , , ,