Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 4 maart 2010 (Goldpakket), LJN BM1632 (ECLI:NL:RBSHE:2010:BM1632)Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 4 maart 2010 (Goldpakket),
ECLI:NL:RBSHE:2010:BM1632, LJN
BM1632

Telefonisch gesloten overeenkomst met betrekking tot internettoegang en TV via internet is door Tele2 niet schriftelijk bevestigd. Tele2 heeft bewust in het geheel geen schriftelijke informatie verstrekt.


Nu Tele2 door haar stelselmatig gedrag de doelstellingen van artikelen 7:46a ev BW volledig ontwijkt kan zij, gezien de beschermingsratio van genoemde bepalingen als te interpreteren in het licht van Richtlijn 97/71/EG en gezien HvJ 17 december 2009 inzake Martin Martin (ECLI:NL:RBSHE:2010:BM1632, LJN BK7889, C-227/08) r.o. 35, zich naar eisen van redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden niet beroepen op het verstrijken van de drie maanden termijn van artikel 7:46d lid 1 BW. Aan gedaagde moet derhalve alsnog de mogelijkheid van ontbinding worden toegekend.


Categorieën: E-commerce, nocategory, Verbintenissenrecht