Sector kanton rechtbank ’s-Hertogenbosch 7 juni 2012 (levering computerprogramma), LJN BW8396 (ECLI:NL:RBSHE:2012:BW8396)Sector kanton rechtbank ’s-Hertogenbosch 7 juni 2012 (levering computerprogramma), ECLI:NL:RBSHE:2012:BW8396, LJN BW8396

Naar het oordeel van de kantonrechter is eiser er niet in geslaagd te bewijzen dat het TMS–programma aan gedaagde is geleverd. Op grond van artikel 2 Auteurswet juncto artikel 3:96 BW dienen zaken als de onderhavige te worden geleverd door een daartoe bestemde akte. De enkele vermelding van de wijze waarop een computerprogramma kan worden geïnstalleerd in een nieuwsbrief kan niet worden gekwalificeerd als een leveringsakte.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory

Tags: , , ,