Sector kanton Rechtbank Utrecht 1 juni 2011 (reflexwerking Colportagewet), LJN BQ8724 (ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ8724)Sector kanton Rechtbank Utrecht 1 juni 2011 (reflexwerking Colportagewet), ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ8724, LJN BQ8724
Tussenvonnis. Gedaagde Proximeda heeft eiser een "overeenkomst voor informatieprestaties" aangesmeerd, waar eiser graag vanaf wil.

Naar het oordeel van de kantonrechter is voldoende komen vast te staan dat eiser op het moment dat de overeenkomst werd gesloten een kleine zelfstandige was, die woonde en werkte op hetzelfde adres. Proximedia richt zich met haar diensten ook specifiek op de kleine ondernemer. Het initiatief voor het verkoopgesprek is uitgegaan van Proximedia, die eiser thuis heeft bezocht. De aangeboden informaticadiensten hangen daarnaast niet onmiddellijk samen met de door eiser bedrijfsmatig ondernomen activiteiten en liggen buiten het gebied van zijn eigenlijke professionele activiteit, te weten een paardenhouderij tevens paardenmelkerij. Gelet op het vorenstaande is eiser naar het oordeel van de kantonrechter in dit geval materieel nauwelijks van een consument te onderscheiden en komt hem via reflexwerking in beginsel de bescherming toe van de Colportagewet.

Bewijsopdracht aan eiser om te bewijzen dat hij één dag na het sluiten van de overeenkomst telefonisch heeft geannuleerd.

Categorieën: nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , ,