Sector kanton rechtbank Utrecht 20 mei 2011 (pianospecialist), LJN BQ6664 (ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ6664)Sector kanton rechtbank Utrecht 20 mei 2011 (pianospecialist), ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ6664, LJN BQ6664

Conflicttussen eiser pianospecialist en gedaagde leverancier van informaticaprestatiesProximedia, over uitvoering van overeenkomst tot terbeschikkingstelling van eenmultimedia computer en een internetverbinding, het ontwerpen van een website enhet verzorgen van een basisopleiding bij het personeel en het leveren vantechnische bijstand en een helpdesk.

Metbetrekking tot reflexwerking Colportagewet: Uit de scheiding van zaaks- enwoonadres in samenhang met de rechtsvorm van de onderneming kan worden opgemaaktdat het gaat om een iets grotere onderneming, die wat betreft de omvang niet tevergelijken is met de onderneming van een kleine zelfstandige. Daarnaast geldtdat zij vóór het bezoek van de vertegenwoordiger van Proximedia reedsbeschikten over een website. Het afsluiten van een overeenkomst als deonderhavige behoort weliswaar niet tot de kernactiviteit van hun onderneming,deze rechtshandeling valt, gelet op de omvang van hun onderneming in samenhangmet hun ervaring op het gebied van internetdiensten, echter wel binnen hundeskundigheid als ondernemer. Conclusie: niet is komen vast te staan dat eisers materieel met een consumentzijn te vergelijken. Hun beroep op de reflexwerking van de Colportagewet kandaarom niet slagen.

Metbetrekking tot wanprestatie: eisers hebben niet gesteld dat zij Proximediahebben aangesproken op de door hen thans gestelde tekortkomingen in de nakomingvan de overeenkomst. Proximedia heeft een brief geschreven waarin zij schrijftdat zij heeft gecontroleerd door welke zoekmachines de website op dat momentwel gevonden wordt en zij verstrekken aan eisers bij die brief een handleidingom de vindbaarheid van de website door zoekmachines te optimaliseren. Eisers hebben niet toegelicht dat en of het probleem na het toepassen van deaanwijzingen in de van Proximedia ontvangen handleiding is opgelost en – voorzover dit niet het geval bleek te zijn – wat zij vervolgens nog hebbenondernomen richting Proximedia.

Conclusie:Proximedia heeft geen wanprestatie gepleegd.


Categorie├źn: Internettoegangsdiensten, nocategory, Verbintenissenrecht, Zoekmachine

Tags: , , , , ,